GRE代考

无论网考代考、线下实地代考,还是真题辅导,都可操作。

online testing

Latest posts

GRE代考最新动态

online testing

成绩展示

GRE代考最新成绩

出于客户要求,仅在网站公开部分考试分数、对话截图。欲查看更多最近代考出分案例,请联系顾问老师。

新春的第一位出分报喜!!!恭喜同学喜提320+

新春的第一位出分报喜!!!恭喜同学喜提320+

February 12, 2021

赶在年前的GRE出分报喜~ 保330+  出了331分

赶在年前的GRE出分报喜~ 保330+ 出了331分

February 10, 2021

需要330+并且数学满分 考出了335分的高水平 并且数学170分😎

需要330+并且数学满分 考出了335分的高水平 并且数学170分😎

February 9, 2021

疫情期间就是要在家考 今日再完成一单!

疫情期间就是要在家考 今日再完成一单!

February 6, 2021

GRE保320+,拿下322分!谢谢澳洲小姐姐的信任 考前还额外给了小费

GRE保320+,拿下322分!谢谢澳洲小姐姐的信任 考前还额外给了小费

February 4, 2021

早起打工人,GRE代考V159 Q167 顺利达阵~

早起打工人,GRE代考V159 Q167 顺利达阵~

February 3, 2021

恭喜再一位同学喜提GRE高分 保330+出了332

恭喜再一位同学喜提GRE高分 保330+出了332

February 2, 2021

保330出了333🎉

保330出了333🎉

January 30, 2021

GRE代考 339分!

GRE代考 339分!

January 19, 2021

请同学们考前要记得上厕所呀 学霸老师一出手 又是惊人的分数 V169 Q170

请同学们考前要记得上厕所呀 学霸老师一出手 又是惊人的分数 V169 Q170

January 15, 2021

上周的GRE330+佛系学生,佛系查分

上周的GRE330+佛系学生,佛系查分

December 31, 2020

2020.12 GRE网考代考 保335出340分

2020.12 GRE网考代考 保335出340分

December 24, 2020

2020.12.13 GRE网考代考 337分

2020.12.13 GRE网考代考 337分

December 23, 2020

本机构再添个330+

本机构再添个330+

December 13, 2020

今早的一场GRE,保330,结果考出333

今早的一场GRE,保330,结果考出333

December 11, 2020

团队老师就是厉害 又是高分日常😎

团队老师就是厉害 又是高分日常😎

December 10, 2020

继续稳定出分中

继续稳定出分中

December 9, 2020

贺🎉 GRE再添高分

贺🎉 GRE再添高分

December 5, 2020

学生网络不好一直断,监考断线几次需要中断考试重新连接😓

学生网络不好一直断,监考断线几次需要中断考试重新连接😓

November 28, 2020

数学又满分了 远程考资源可多了,语文直接查字典、因式分解直接用网站算🤤

数学又满分了 远程考资源可多了,语文直接查字典、因式分解直接用网站算🤤

November 26, 2020

GRE出分 335+

GRE出分 335+

November 25, 2020

11月13日GRE出分332~

11月13日GRE出分332~

November 24, 2020

GRE网考代考 340分 其实满分的情况国外很常见

GRE网考代考 340分 其实满分的情况国外很常见

November 23, 2020

2020.11.10 GRE网考代考 335分 AW4.0

2020.11.10 GRE网考代考 335分 AW4.0

November 21, 2020

11月8日 GRE出分 162 + 170 + 4.0 🎉🎉

11月8日 GRE出分 162 + 170 + 4.0 🎉🎉

November 18, 2020

2020.08 GRE在家考试代考 339分

2020.08 GRE在家考试代考 339分

August 12, 2020

2020.08 GRE在家考试代考 337分

2020.08 GRE在家考试代考 337分

August 9, 2020

2020.07 GRE在家考试代考 330+分

2020.07 GRE在家考试代考 330+分

July 8, 2020

2020.06 GRE在家考试代考 330+分

2020.06 GRE在家考试代考 330+分

June 12, 2020

2020.05 GRE在家考试代考 336分

2020.05 GRE在家考试代考 336分

May 18, 2020

2020.05 GRE在家考试代考 33X分

2020.05 GRE在家考试代考 33X分

May 12, 2020

2020.03.28 GRE代考 332分 AW4.0

2020.03.28 GRE代考 332分 AW4.0

April 15, 2020

2020.02.29 GRE代考 329分 AW4.5

2020.02.29 GRE代考 329分 AW4.5

March 16, 2020

2020.01.17 GRE代考 328分 AW4.0

2020.01.17 GRE代考 328分 AW4.0

January 30, 2020

2019.12.14 GRE代考 333分 AW4.5

2019.12.14 GRE代考 333分 AW4.5

December 31, 2019

2019.12.07 GRE代考 329分 AW4.0

2019.12.07 GRE代考 329分 AW4.0

December 29, 2019

2019.12.02 GRE代考 328分 AW4.0

2019.12.02 GRE代考 328分 AW4.0

December 22, 2019

2019.11.29 GRE代考 331分 AW4.5

2019.11.29 GRE代考 331分 AW4.5

December 16, 2019

2019.11.07 GRE代考 328分 AW4.5

2019.11.07 GRE代考 328分 AW4.5

November 25, 2019

2019.10.21 GRE代考 333分 AW4.5

2019.10.21 GRE代考 333分 AW4.5

November 5, 2019

2019.10.21 GRE代考 329分 AW4.0

2019.10.21 GRE代考 329分 AW4.0

November 3, 2019

2019.10.12 GRE代考 331分 AW4.5

2019.10.12 GRE代考 331分 AW4.5

October 26, 2019

2019.09.08 GRE代考 333分 AW4.5

2019.09.08 GRE代考 333分 AW4.5

September 28, 2019

2019.08.17 GRE代考 327分 AW4.0

2019.08.17 GRE代考 327分 AW4.0

September 1, 2019

2019.07.13 GRE代考 332分 AW4.5

2019.07.13 GRE代考 332分 AW4.5

August 1, 2019

2019.07.06 GRE代考 331分 AW4.0

2019.07.06 GRE代考 331分 AW4.0

July 26, 2019

2019.06.24 GRE代考 333分 AW4.5

2019.06.24 GRE代考 333分 AW4.5

July 14, 2019

2019.06.14 GRE代考 331分 AW4.0

2019.06.14 GRE代考 331分 AW4.0

July 1, 2019

2019.05.25 GRE代考 331分 AW4.5

2019.05.25 GRE代考 331分 AW4.5

June 5, 2019

2019.05.13 GRE代考 333分 AW4.5

2019.05.13 GRE代考 333分 AW4.5

June 3, 2019

2019.04.27 GRE代考 328分 AW4.0

2019.04.27 GRE代考 328分 AW4.0

May 27, 2019

2019.03.30 GRE代考 331分  AW4.5

2019.03.30 GRE代考 331分 AW4.5

April 30, 2019

2019.01.10 GRE代考 333分 AW4.5

2019.01.10 GRE代考 333分 AW4.5

February 10, 2019

2018.09.01 GRE代考 331分 AW4.5

2018.09.01 GRE代考 331分 AW4.5

October 1, 2018

2018.09.01 GRE代考 329分 AW4.0

2018.09.01 GRE代考 329分 AW4.0

October 1, 2018

2018.08.31 GRE代考 329分 AW4.0

2018.08.31 GRE代考 329分 AW4.0

September 30, 2018

2018.08.05 GRE代考 333分 AW4.5

2018.08.05 GRE代考 333分 AW4.5

September 5, 2018

2018.05.27 GRE代考 329分 AW4.0

2018.05.27 GRE代考 329分 AW4.0

June 27, 2018

2018.01.05 GRE代考 332分 AW4.0

2018.01.05 GRE代考 332分 AW4.0

February 5, 2018

联系我们

联系顾问老师做免费咨询

qq

QQ: 7235064